Školné a stravné

 Školné činí 4.800,-Kč měsíčně ( 2.400,- Kč v případě výjimečné poloviční docházky), stravné 60,-Kč za den (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, ovoce, pitný režim (voda, čaj, čerstvý jablečný mošt). Upozorňujeme, že se školné bude výhledově zvyšovat na  5000,- Kč za měsíc. O této změně budete zavčasu informováni.

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode