Přijímání dětí (...momentálně máme volná místa!)

  • děti přijímáme zpravidla od věku 3 let
  • děti přijímáme bez ohledu na jejich bydliště
  • při počtu přihlášek vyšším, než je kapacita školky, je pro přijetí rozhodující dlouhodobý zájem o naší pedagogiku (náš přístup) i pořadí, v jakém byly děti přihlášeny
  • v případě volné kapacity přijímáme děti i kdykoliv během školního roku 
  • individuální potřeby (stravovací, zdravotní) řešíme individuálně

Spolu s žádostí o přijetí přineste vyplněný evidenční list dítěte (vč. potvrzení dětského lékaře), přihlášku ke stravování a další dokumenty, které Vám poskytneme buď ve školce nebo zašleme emailem.

Základní dokumenty si můžete vytisknout zde:2017-2018 žádost o přijetí.pdf (143,1 kB)Přihláška ke stravováníEvidenční list dítěte.

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode