O provozu

  • kapacita školky: 40 dětí, ve dvou věkově smíšených třídách (22+18)
  • personál: 3 učitelky, 1 učitel (v každé třídě 1+1), teta kuchařka, teta na úklid
  • otevírací doba: pracovní dny od 7:00 do 16:30
  • příchod do 8.30 hod.

vyzvedávání dětí po obědě cca 12:30 - 13:00

vyzvedávání dětí po odpočinku cca od 15:00

  • co s sebou do školky: pláštěnka či nepromokavá bunda, stabilní kelímek se širokým dnem na kartáček, 2x hrneček (z toho 1x nerozbitný na zahradu), na středeční pobyt venku - dobře padnoucí batůžek a láhev s pitím
  • školka je provozována školskou právnickou osobou Soukromá mateřská škola Plzeň - Božkov zapsanou v rejstříku školských právnických osob vedeném Ministerstvem školství, mládeže  a tělovýchovy ve složce  2010 pod pořadovým číslem 005, zapsanou ve školském rejstříku 

 

Program

 

Rytmus dne

Děti přichází do školky od 7.00 hod. Nahlásí se ve své třídě u svého učitele. Možnost volby mohou využít až do dopolední svačiny, která probíhá v kmenové třídě.

 

Průběh dne v 1. třídě (toto je momentální rytmus v obou třídách)

 

7.00 – 9.00                          volné hry a činnosti podle zájmu dětí

                                          nabídka jedné ze společných činností z programu týdne

9.00 – 9.30                          jóga či cvičení

9.30 – 10.00                        svačina

10.00 – 10.30                      komunitní kruh

10.30 – 12.00                       pobyt venku

12.00 – 12.30                        oběd

12.30 – 13.00                       příprava na odpočinek

13.00 – 14.30                       odpolední odpočinek

14.30 – 16.30                       svačina, volná hra a činnosti podle zájmu dětí

 

 

////Průběh dne ve 2. třídě

7.00 – 9.00                          volné hry a činnosti podle zájmu dětí

                                         nabídka jedné ze společných činností z programu týdne

9.00 – 9.30                          jóga

9.30 – 10.00                        svačina

10.00 – 10.30                      komunitní kruh

10.30 – 12.30                       pobyt venku

12.30 – 13.00                       oběd

13.00 – 13.30                       příprava na odpočinek

13.30 – 15.00                       odpolední odpočinek

15.00 – 16.30                       svačina, volná hra a činnosti podle zájmu dětí

 

Součástí každého školkového dne jsou drobné rituály. Jedním z nich je komunitní kruh. V něm má každé dítě (nebo dospělý) možnost sdělit ostatním cokoli, co je pro něj zrovna důležité. V kruhu se učíme vyjádřit své myšlenky, a také respektovat prostor druhého. Učíme se naslouchat. Součástí kruhu je pohybová nebo prstová hra, zpěv a hra na hudební nástroje.

Respektujeme individuální potřebu spánku. Dětem, které nespí, nabízíme klidovou činnost (prohlížení knih, hra s panenkou na lůžku apod.) Děti předškolního věku odpočívají na lůžku 30 minut. Potom s nimi paní učitelka pracuje na rozvíjení předškolních dovedností.

 

Rytmus týdne

Jednotlivé dny máme ve školce svázené s konkrétními činnostmi.

 

K pondělí patří prostorové tvoření. Modelujeme z včelího vosku (je na dotek velmi příjemný, má příjemnou medovou vůni a dobře drží tvar), pracujeme také s keramickou hlínou, papírovou hmotou, tvoříme koláže, asambláže apod.

 

V úterý pečeme či pracujeme s potravinami. Konkrétní recepty vybíráme podle aktuálního tématu. Snažíme se dětem poskytnout celou škálu chutí a vůní. Společně poznáváme zrakem, hmatem i čichem různé druhy potravin. Děti mají možnost seznámit se s celým procesem výroby jídla a poznávají všechny související činnosti a jejich vzájemnou propojenost od vytváření těsta až po pečení v troubě. Dle situace si také připravujeme zeleninu a ovoce na svačinku.

Vše se pak upeče ve venkovní peci nebo kamnech na zahradě školky.

 

Středě je vyčleněn půldennímu výletu (s návratem před, ale i po obědě). Často navštěvovaným místem je "náš" meandr u řeky Úslavy, vzdálen necelé dva kilometry chůze od naší školky směrem na Koterov (za zelenou lávkou vpravo). Jindy vyrážíme do okolí, podél řeky či ke střelnici. Občas se rozhodneme dojít až do lesa či na vyhlídku nad Božkov. Víletní cíle uzpůsobujeme dle počasí, skladby dětí i dospělých tak, aby byla zaručena bezpečnost i odpovídající pohodlí. Když je to třeba, půlden trávíme v zahradě prací a údržbou, sázením čí naopak zimováním záhonů. V extrémně nepříznivém počasí taktéž zůstáváme u školky.

 

Ve čtvrtek se věnujeme kresbě nebo malbě. Využíváme různé materiály a výtvarné techniky. Často malujeme akvarelovými barvami. Při malování nevedeme děti ke ztvárnění konkrétních předmětů, ale k prožitku barvy. Děti mají prostor ke hře s barvou a vodou, zažívají vznik nových odstínů, rozvíjejí si představivost. Kromě tradičních kresebných pomůcek (křídy, pastely, tuže…) používáme voskové bločky, které mají širokou stopu a jsou měkké. Umožňují ztvárnění prožitků ve velkých barevných plochách.

Odpoledne - práce s truhlářem.

 

Týden vrcholí dramatizací, případně dramatickou improvizací. Zpracováváme probíhající téma pomocí krátkého příběhu nebo pohádky. Děti intenzivně spolupracují na vzniku „představení“. Dostává se jim příležitost prožít nějakou roli, modelovou situaci nebo improvizovat a být spontánní. V pátek si prostě „hrajeme“. Jindy se věnujeme muzicírování na různé nástroje. Pátek je volnější, děti necháváme nerušeně ve volné hře. Je to také ideální den na různá třídění hraček, úklidy a opravy.

 

Činnosti pohybového, rytmického a hudebního charakteru jsou nedílnou součástí každého dne v týdnu. Písničky, říkanky, taneční nebo pohybové hry se vždy vztahují k aktuálnímu tématu, spojují tak jednotlivé dny jako zlatá nit. V průběhu dnů si hrajeme s rytmem, dynamikou, se zvuky vytvářené nejen hudebními nástroji. Používáme melodické a rytmické hudební nástroje s různými polohami tónů v bohatém počtu zvukových barev. Jedná o bubny a bubínky, balafon, xylofon, různá chřestidla, činelky, zvonečky, ořešíky, tibetské mísy, dešťové hole, digeridoo, z dechových nástrojů koncovky (staroslovanské píšťaly), píšťalky, pentatonickou flétnu (tóny D,E,G,A,H) , ze strunných nástrojů kantely, klavír. Některé nástroje jsou dětem k dispozici kdykoliv, některé při skupinové muzikoterapii s aktivním zapojením dětí.

 

čtvrteční odpoledne od 15 hod. - práce se dřevem s truhlářem

 

Rytmus roku

   

Příprava slavností i jejich vyvrcholení mají ve školce významné místo. Díky slavnostem mohou děti zažívat rytmus roku.

Během příprav se děti učí plánovat, spolupracovat, řešit problémy. Podílí se na společných rozhodnutích a tak spoluvytváří výslednou podobu slavnosti.

Každá slavnost je pevně zasazena do celkového obrazu roku. Slavnosti nám zprostředkovávají poznání, že Kosmos a člověk fungují v neotřesitelných zákonitostech. Děti tak skrze ně mohou zažívat pocit jistoty, bezpečí, smysluplnosti (své i světa kolem), pocit sounáležitosti s lidmi i s přírodou, a také najít respektující a ochraňující vztah k Zemi.

Příprava slavností i slavnosti samotné nám též poskytují prostor pro příjemnou a intenzivní spolupráci s rodinami dětí.

  

SLAVNOST sv. Michaela

Slavnost vychází z legendy o svatém Michaelovi. Tento rytíř se stal symbolem odvahy, statečnosti, schopnosti čelit překážkám a nebezpečí. Drak, kterému se postavil a s nímž se utkal v souboji, představuje vše, co nás může ochromovat. Děti si mohou postavu svatého Michaela prožít a sami v sobě objevit tohoto nebojácného, silného rytíře. Učí se tím aktivně ovlivňovat vše, co se kolem nich děje.

                                                                                                

SLAVNOST sv. Martina

Sv. Martin je rytířem, který je nejen statečný, ale také soucitný. Je symbolem vzájemné pomoci a úcty. Je nositelem světla – naděje, vzájemnosti a soucítění, o které se s námi chce podělit.

 

Adventní spirála

Příroda kolem nás spí a my prožíváme náladu adventního času - zamyšlení a ztišení. Je čas na cestu k sobě samému. Můžeme v sobě objevit světlo jedinečnosti. Světlo, které při Adventní slavnosti symbolicky vyneseme ze svého nitra ven, abychom společně rozsvítili celý svět.

  

Mikulášská nadílka

 Do školky přichází sv. Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Děti se v Mikuláši setkávají s postavou, která o nich vše ví. Čert Mikuláši našeptává – prozrazuje dětské hříchy. Anděl, však vždy nahlas vysloví, jaké kdo má nadání a talent, v čem se mu daří, a o co se snaží a tak dítě může zažít důvěru ve své schopnosti a kladné stránky.

  

Vánoční SLAVNOST

Vánoce jsou symbolem příchodu nového života po období odumření. V jesličkách se objevuje Ježíšek, očekávání vrcholí a přichází čas vánoční nadílky. Zimní slunovrat je svátkem světla – je nejtemnějším dnem roku a znamená návrat ke světlu.  

                        

  

Masopust

Z nitra Země začínají na povrch pronikat životní síly uvolněné táním. Voda uvádí vše do pohybu. Proces probouzení přírody s sebou přináší živelnost, činorodost. Ve školce může masopust probíhat ve znamení zvířátek a dobrého jídla. Děti prožívají pocit dostatku a radostného sebevyjádření.

 

Vynášení Morany

Svátky konce zimy, vítání jara a prožívání tajemství nového života. V přírodě všudypřítomný pohyb otvírá vše, co bylo doposud uzavřeno. Pohyb z nitra ven prožíváme i my, probouzí se naše vůle, nastává čas činů.

 

 Velikonoční SLAVNOST

Velikonoce jsou svátky jarní rovnodennosti, vzkříšení půdy a země na jaře, jarního bujení, proudící životní síly, pohybu z nitra ven, znovuzrození. Jakoby světlo, které jsme dříve objevili ve svém srdci, dostalo nyní možnost vnější realizace. Symboly tohoto období jsou – velikonoční zajíc (představuje altruismus), vejce (symbolizuje nový život), proutí a pomlázka (jako proudící životní síla).

                 

Den matek

Prožíváme vztah k jedné z nejbližších osob, pocit bezpečí a blízkosti. Můžeme mamince poděkovat za starostlivost a lásku, opětovat její péči.

 

Otvírání studánek

Na jaře proudí životní síly z nitra Země ven (výdech rostlin). Aby Země mohla opravdu vydechnout, potřebuje naši pomoc. Vyčištěním studánky otevřeme jeden z možných průchodů, kterým ozdravná síla může volně proudit. Strážcem takové síly je pro děti studánková víla.

                 

Svatojánská noc

LETNÍ SLUNOVRAT

Konec června je obdobím prožívání nejhlubšího výdechu Země. Zemské síly jsou zcela uvolněny, rostliny planou ohněm květů, některé mají léčivou moc. Svátek letního slunovratu připadá na konec června, kdy země začíná přinášet plody a květiny a životní síla vrcholí. 

 

Loučení s předškoláky

Některé z našich dětí vstupují do nové životní etapy. Opouští mateřskou školu a nastupují do školy. Je to významný mezník v jejich životě. Rádi bychom se s nimi rozloučili a pomohli jim připravit se na tento životní zlom. V rámci programu oslavy si děti mohou uvědomit své schopnosti a dovednosti, spojit se se svými vnitřními silami (vůlí, odvahou), přijmout podporu skupiny, v magickém bezpečném prostoru rituálu symbolicky odložit to, co nyní musí být odloženo a přijmout, co je potřeba do další životní fáze. Je to rituál přechodu z jednoho životního období do druhého.           

 

  

Narozeninový den

Oslava narozenin probíhá rituálně – rámec narozeninového dne je pokaždé stejný. V průběhu celého dne zažívá oslavenec pocit vlastní důležitosti a jedinečnosti. Je pro něj připraven narozeninový dort a paní učitelka vypráví „Narozeninovou pohádku“ . Hlavní postavou příběhu je samotné dítě; vyprávění je příležitostí k ohlédnutí, vzpomínání.

K narozeninovým svíčkám přidáváme jednu velkou zářící svíci navíc – svíci zrození. Teprve od svíce zrození zapalujeme narozeninové svíčky jednotlivých let. Při každém zapálení svíčky si s dětmi povídáme, co dítě tento rok zažilo, co se naučilo, co se mu podařilo.

 

 

 

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode