Motto: "Každé dítě je umělec. Jde o to, aby jím i zůstalo až vyroste."

 

Školka vychází z alternativních pedagogických směrů (inspiruje se především waldorfskou pedagogikou) a z dalších celostních přístupů k dítěti. Jsme si vědomi potřeby nové pedagogiky, která děti a mladé lidi připravuje pro současnou dobu a budoucnost.

Cílem školky je vytvářet pro děti vlídné, tvořivé, zdravé a přínosné prostředí. Naším cílem je zachovat v dětech jejich vrozenou tvořivost, fantazii, odvahu zkoumat a zkoušet, naučit je vymýšlet různé (i originální, nekonformní) způsoby řešení, naučit je samotné řešit konflikty, probudit v nich vědomí odpovědnosti a morálky (která nevzniká z poslušnosti k autoritě, ale z vnitřního já), naučit je vidět vše v souvislostech. Taktéž s rodiči je zacházeno s respektem a je rozvíjena spolupráce se školkou

 

  • estetické a přátelské prostředí rozvíjející individualitu a cítění dítěte
  • menší počet dětí ve třídě ještě posiluje osobní přístup
  • hluboce respektující přístup k dětem i rodičům
  • reálné - opravdové práce ve školce i na zahradě
  • jídlo z vlastní kuchyně - tvoříme zdravě a s důrazem na místní bio-potraviny
  • ve třídách není televize ani počítač
  • rodiče jsou vítáni - vstřícný přístup k rodičům a jejich přáním a rozvíjení vzájemné spolupráce
  • a mnoho dalšího

Činnosti ve ŠkolCe

Jak dítě roste, chce svýma rukama tvořit a formovat. V běžném životě městského dítěte se vyskytuje velmi málo možností, jak tuto potřebu přiměřeným způsobem uspokojit. Ve svém seznamování se světem je dítě stále častěji odsouzeno do pasivní role diváka. Prostřednictvím řízených činností vrací waldorfská školka dítěti možnost aktivně se účastnit objevování toho, jak věci vznikají, fungují a jak spolu souvisí.

Během týdne se ve školce pravidelně střídají umělecké aktivity (kreslení voskovými bločky, malování nejen akvarelovými barvami, modelování za pomoci včelího vosku i hlíny) s těmi pracovními (pečení, šití, práce s papírem, dřevem a přírodninami, práce na zahradě). Každý den chodíme s dětmi na zahradu či na procházky. V mateřské škole nepoužíváme televizi ani počítač, které dítěti ubírají prostor pro jeho vlastní aktivitu.

Děti nehledají zábavu ani rozptýlení. Chtějí, abychom jim pomáhali k individuálním, hlubokým zkušenostem.

 

V rytmu života

„Jako vzniká mluvení z chůze, z pohybů rukou, tak vzniká zase myšlení z mluvení.“ Výrok zakladatele waldorfské pedagogiky Rudolfa Steinera odkazuje na dvě další oblasti péče o přirozený vývoj dítěte – na velký význam jazykové a hudební stránky člověka a jejich souvislost nejen s rozvojem sociálního cítění, ale i se schopností myšlení a rozumění.

Každodenní vyprávění a pravidelná četba klasické pohádky má v programu dne významné místo, stejně jako říkadla, doprovázená prstovými hrami. Při každé příležitosti s dětmi zpíváme. Zpěv je organickou součástí veškerého života v mateřské škole, provází naše hry, práci i další činnosti během dne. Kromě muzikálnosti pěstuje tento přístup v dětech také cit pro rytmus. Ten vytváří pevný rámec nejen pro hudbu, ale pro celý náš život.

Dětem opakující se řád dne, týdne a celého roku umožňuje snažší vytváření a upevňování návyků. Pravidelná přítomnost jednotlivých úkonů se stává dítěti přirozeným pomocníkem pro jeho vlastní pronikání do světa zkušeností. V tomto smyslu je pečováno především o návyky vztahující se k sebeobsluze dítěte, ale také o nejrůznější pracovní a společenské návyky.

 

V lásce vychovat, ve svobodě propustit

Waldorfská pedagogika bývá označována jako výchova ke svobodě. Tím ale není míněna vnější svoboda - to, že děti mohou dělat, co se jim právě zachce. Opak je pravdou. Pevný a neměnný řád poskytuje dítěti přesné mantinely v jeho každodenních činnostech, a tím mu dává prostor k vnitřní svobodě jejich prožívání a rozvíjení. Stejně tak bývá waldorfská pedagogika vnímána jako výchova k výtvarným a uměleckým činnostem, ani to však není zcela přesné. Umělecký aspekt WP nespočívá v pěstování uměleckých dovedností dítěte, ale v umělecky a pozitivně pojímaném přístupu k životu.

WP se zaměřuje zejména na pozorování toho, co je uvnitř, za a pod povrchem věcí. Soustředí se na objevování, budování a harmonizaci vztahů a souvislostí ve světě kolem nás.

 

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode