DŮLEŽITÉ!!! VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ VE ŠKOLCE - 2.-3.6. - ÚVOD DO TEMPERAMENTŮ

28.05.2012 08:15

Vážení přátelé, termín zajisté výjimečného semináře se již rychle blíží. Pokud máte zájem, přihlašte se co nejdříve u paní učitelky Vlaďky, případně na školkovém telefonu. Harmonogram a popis je níže (pokud bude přeci jen méně lidu, pojedeme v jedné skupině).

 

SEMINÁŘ: ÚVOD DO TEMPERAMENTŮ

S Dr. Regulou Schmid a Johannou Roth


Zabývejme se otázkou, jak se prolínají a spojují 4 duševní nálady temperamentů (flegmatická, cholerická, sangvinická, melancholická) s elementy vnější přírody.

sobota 2.6.:   

    09.00-09.30     eurytmické naladění
    09.30-10.30     přednáška I., uvedení do temperamentů
    11.00-12.00     skupina 1 - eurytmie: 4 temperamenty

                             skupina 2 - žonglování k tématu

    12.00-13.00    skupina 2 - eurytmie: 4 temperamenty

                            skupina 1- žonglování k tématu

    15.00-16.00    přednáška II.: aspekty nauky o temperamentech

    16.00-17.00    skupina 1 - eurytmie

                            skupina 2- žonglování

    17.00-18.00    skupina 2- eurytmie

                            skupina 1- žonglování

neděle 3.6.:   

    09.00-10.15    přednáška III: 4 jednotlivé temperamenty

    10.30-11.00    skupina 1 - eurytmie   

                            skupina 2 - žonglování

    11.00-11.30    skupina 2 - eurytmie   

                            skupina 1 - žonglování

    11.30-12.00    společný eurytmický závěr


cena semináře: 500,-
ubytování: 30,- (cena za noc; s sebou spacák, karimatku)
stravování -    pátek večeře: 30,-
sobota celodenní strava: 140,-
neděle (snídaně, svačina, oběd): 70,-

Dr. Regula Schmid vystudovala na Curyšské univerzitě slavistiku, dějiny a etnologii. Později vyučovala na Curyšské univerzitě jako docentka slavistiky. Od „Sametové revoluce“ se  v ČR podílí na realizaci seminářů , vede vzdělávací kurzy pro waldorfské učitele.
Johanna Roth absolvovala eurytmickou školu v Dornachu a vyučovala jako docentka na různých eurytmických školách např. v Norimberku, v Kyjevě a v Oděse. Jako eurytmistka působila na scéně v Londýně, Norimberku a švýcarském Dornachu, vedla různé eurytmické skupiny. Pravidelné vzdělávací kurzy pro učitele waldorfských škol a eurytmisty jí vedou už několik let do Čech.

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode