Přednáška dr. Wolfganga Sassmannshausena ve čtvrtek 22.9. od 16.30 hod.

08.09.2016 19:53

 

Opětovně se ve školce můžeme setkat se skvělou osobností waldorfské pedagogiky Wolfgangem Sassmannshausenem, přijede ve čtvrtek 22.9. Přednáška a beseda bude k tématu Základy waldorfské pedagogiky, aneb

"Svět se v naší době radikálně mění. Obvyklou odpovědí pedagogiky je ta, že se děti této změně mají co možná nejdříve přizpůsobit. Nejlepším příkladem toho je digitalizace ... Ve waldorfské pedagogice žije úplně jiný motiv: Děti se vyvíjejí v popsatelných zákonitostech. Z toho vznikají očekávání dětí vůči nám dospělým. Dát dětem to, co adekvátně svému vývoji potřebují, a ne to, co potřebuje společnost - to je základním motivem výchovy dítěte ve smyslu waldorfské pedagogiky."

ZÁKLADY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY S DŮRAZEM NA PRVNÍ SEDMILETÍ

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Tato pedagogika uplatňuje procesuální přístup z hlediska utváření osobnosti dítěte a akcentuje momenty osobnostně rozvojové a prožitkově postojové. Výchova a vzdělávání vycházející důsledně z vývojových potřeb dítěte se zaměřuje především na utváření vztahu ke světu pomoci sil myšlení, cítění i vůle. Výrazným prvkem je pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým. Práce s dětmi je tak zaměřena na probouzení vlastního živého myšlení, širokého soucítění, vůle vedoucí k zodpovědnosti a vlastní tvůrčí realizaci.

Dítě prvního sedmiletí jako by bylo „jedním smyslovým orgánem“, napodobuje (zvnitřňuje) vše, s čím se setkává. Nejedná se pouze o to, co se zjevně děje kolem něj, nýbrž o všechno, co dítě může vnímat svými smysly; nejde pouze o vnější, ale i o vnitřní duševní gesta vychovávajícího člověka (co si o někom myslím, jaký k němu mám vztah, s jakým zaujetím vykonávám činnost, kterou jsem pověřen vykonat, míra pravdivosti či nepravdivosti našich vyjádření, míra morálnosti našich postojů). Lze z toho vyvodit, že v okolí dítěte by se tedy nemělo vyskytovat nic, co není hodno napodobení.

Dr. Wolfgang Saßmannshausen (*1952) je diplomovaný pedagog a učitel. Pracoval mnoho let v různých zařízeních s waldorfskou pedagogikou. Má dlouholetou praxi na sociálněpedagogické škole, která je také školícím střediskem pro budoucí waldorfské učitele. V České republice přednáší od roku 1991 a stál zde u zrodu semináře Waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí. Od roku 2000 vede obdobný seminář v Jižní Korei. Působí jako lektor a mentor po celém světě. Přednáška bude probíhat v němčině s tlumočením do češtiny.

Vaše dotazy zasílejte na školkový mail (skolkabozkov@seznam.cz). Rádi je předem předáme Dr. Sassmannhausenovi, aby mohl svou přednášku přizpůsobit Vašim potřebám.

Kdy: čtvrtek 22.9. od 16:30 hodin

Kde: MŠ Plzeň – Božkov, Božkovské nám.576/2a, Plzeň Božkov

Pro: všechny se zájmem o waldorfskou pedagogiku, hlídání dětí zajištěno

Cena: 200Kč na místě.

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode