Pedagogika waldorfských mateřských škol

06.11.2009 14:35

Volně přeloženo z článku Waldorfkinder­gartenpädagogik na www.freunde-waldorf.de

Rudolf Steiner formuloval ideál výchovy následujícími slovy: „ Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat a ve svobodě propustit.“

Waldorfská pedagogika vychází ze zásady vytvořit dítěti co možná nejlepší prostředí pro jeho vývoj i v období, kdy navštěvuje mateřskou školu.
Všechno, co děti v prvním sedmiletí ve svém okolí vnímají, se odráží až do jejich tělesnosti, vše z okolí nápodobou přijímají.

V tomto sedmiletí je dítě zaměstnáno poznáváním světa okolo sebe. Pro svůj tělesný růst a zrání orgánů potřebuje mnoho životních sil. Láskyplná péče dospělých, láskyplně vytvořené prostředí a duchaplné pohádky, kolové tance, hry s loutkami a mnoho dalšího dávají malým dětem ochranný prostor, zázemí a pocit bezpečí, které potřebují k rozvinutí své bytosti.

Rytmický průběh dne, ve kterém se pravidelně střídají období aktivity a odpočinku, kde jídlo, spánek a další činnosti mají své pevné místo, poskytuje dítěti nejen pocit bezpečí, rytmus také posiluje životní síly, oživuje cítění a rozvíjí vůli.

Waldorfské mateřské školy proto vědomě vytvářejí rytmus týdne a roku. Děti prožívají vědomě i nevědomě dění v přírodě v koloběhu ročních období.
Roční slavnosti jsou pro děti vyvrcholením jejich přirozené spirituality. Prů­běh těchto slavností může vytvořit v každé rodině vlastní tradici a sounáležitost, která může trvat i po celý život. S každou roční dobou a s každým životním obdobím jsou spojeny rozdílné pohádky, příběhy a písně, které lze bohatě najít v každé kultuře. Prohlubují spojení dítěte s přírodou a světem, který jej obklopuje, a probouzejí v něm tiché tušení tajemství člověka. Ve volném čase k hraní mohou děti zážitky díky fantazii dále rozvíjet a napodobovat.

Písně, průpovědi, pohádky, příběhy a kolové tance – děti vnímají ve waldorfské mateřské školce bohatou a různorodou řeč, která je rovněž důležitým předpokladem pro schopnost hlubokého prožívání a cítění. Tímto způsobem jsou také vytvářeny nejlepší předpoklady pro rozvoj řeči a z řeči pro rozvoj myšlení, prožívání a duševního cítění.

V různorodých činnostech, které vychovatelky a poté nápodobou děti dělají, děti zažívají smysluplné činnosti – ať už při pečení chleba, přípravě ovoce a zeleniny pro své jídlo, při vyrábění pro roční slavnosti, při úklidu a mnoha dalších. Ale také množství dalších smysluplných činností vychovatelek (například ruční práce) děti napodobují a prožívají smysluplnost lidské práce.

Jana Plešmídová

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode