Dětská hra

08.12.2009 20:38

Dětská hra je něčím zcela bytostným – ve svém významu je rovnocenná práci dospělých.
Dítě chce uchopit svět svýma rukama a nohama, chce ho pochopit. Ve volné hře si děti osvojují svět skrze živou zkušenost.
Smysly dítěte jsou povzbuzovány a rozvíjeny, zrají schopnosti pohybu a koordinace –
a mohou se rozvíjet zásadní tělesné základy pro proces učení.
Současně hra v dítěti rozvíjí jeho fantazii, která je předpokladem pro veškerou tvůrčí činnost v celém budoucím životě.
Vyplatí se fantazii rozvíjet, aby nebyla zkalena monotónností a nesmyslností.

Hračka ve waldorfských mateřských školách pochází z přírodních materiálů a ponechává dětem mnoho prostoru pro vlastní fantazii.
Hračky, které nejsou ve své formě úplně „hotové“, podněcují smysly, fantazii a představy, místo aby je klamaly.
Čím jednodušší hračka je, tím všestrannější má využití: chomáček vlny může být ovečkou, myší nebo sněhem.
Dřevěné hobliny slouží jak stavební materiál. Hrací stojany, stavební podložky, látky, kousky dřev a větviček,
jedlové šišky, semena a další se mohou stát domy s nábytkem, obchody se zbožím a mnohým dalším.

Zásadou waldorfských mateřských škol tedy je –
v protikladu k dnes stále více zdůrazňovaným časným požadavkům a intelektualizaci dětství – dát dětem čas a prostor.
Děti potřebují čas, aby se mohly odehrát významné, bytostné procesy jejich vývoje v těchto rozhodujících sedmi letech,
a duchaplně hřejivý prostor, který je základem těchto zdravých vývojových procesů.

Volně přeloženo z článku Das Spiel des Kindes na www. freunde-waldorf.de
Jana Plešmídová, 6.11.2009

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode