Informace ke slavnostem

 

PODZIMNÍ SLAVNOST

* Tématem slavnosti je sklizeň a poděkování za ni.  Hlavními symboly jsou plody – zrno, jablko,.. , (naplnění formy, uzavření cyklu). Slavností děti provází bytost léta, která pak předá vládu nad přírodou bytosti podzimu.

 

SV. MICHAEL (dětská)

* Počíná proces odumírání života v přírodě.  Sv. Michael je symbol boje s těmito silami, představuje odvahu, statečnost, schopnost čelit překážkám a nebezpečí. Pro děti je pohádkovým rytířem, který se pouští do boje s drakem.  Drak představuje vše, co nás může ochromovat. Děti mohou postavu svatého Michaela prožít a sami v sobě objevit nebojácného, silného rytíře.

 

SV. MARTIN

* Sv. Martin není jen nebojácný rytíř. Představuje lidské soucítění, vzájemnou pomoc a úctu. Jeho lucerna je symbolem vnitřního světla, o které se přišel podělit.

 

ADVENTNÍ SPIRÁLA (dětská)

* Prožitek nálady adventního času – zamyšlení a vnitřní ztišení. Adventní spirálka vystavěná z chvojí představuje cestu, která není vlastně ničím jiným, než cestou do svého vlastního nitra. V něm najdeme světélko, které můžeme vynést ven a společně rozsvítit svět.

 

SV. MIKULÁŠ (dětská)

* Do školky přichází svatý Mikuláš. Děti se setkávají s bytostí, která o nich ví vše. Má před sebou otevřenou zlatou – nebeskou knihu, ve které jsou všechny skutky zapsány … a přesto z ní nečte. Čert a anděl mu nahlížejí přes rameno a našeptávají. Čert žaluje, anděl „přebíjí“ nekalé skutky těmi dobrými, čistými. Sv. Mikuláš uprostřed nich je reprezentantem nebeského světa, který v sobě nese nebeské (duchovní, kosmické) vědomí, vědění. Vyzařuje z něj dobrota a vážnost. Je oproštěn od jakéhokoli odsuzování, moralizování. Může tak dětem zprostředkovat zážitek, že vše co dělají, má svůj smysl. Vše, co činí (i to, o čem si myslí, že nikdo neví), má své účinky.

 

VÁNOČNÍ SLAVNOST

* Vánoce jsou symbolem příchodu nového života po období odumření. Zimní slunovrat je symbolem zrození světla z temnoty noci. Při slavnosti chceme s dětmi prožít vzájemné sblížení, ztišení a obdarování.

 

MASOPUST

* Masopust je symbolem živelnosti - i životní síly Země začínají pronikat na povrch, vše je v pohybu. Masopust je rozverný, radostný, činorodý. Je zde místo pro experimentování a prožívání různých rolí, prostor pro sebevyjádření.

 

VYNÁŠENÍ MOŘENY

* Svátky konce zimy, vše staré je již pryč. Společně můžeme přivítat jaro a prožít tajemství nového života. V přírodě všudypřítomný pohyb otvírá vše, co bylo doposud uzavřeno. Pohyb z nitra ven prožíváme i my, probouzí se naše vůle, nastává čas činů.

 

JARNÍ SLAVNOST (dětská)

* Děti mají možnost prožít cestu semínka za sluníčkem. Setkají se s maminkou Zemí, od které dostanou semínka. Když jim věnují správnou péči, mohou se o Velikonocích těšit z vzešlého osení.

 

VELIKONOCE

* Velikonoce jsou svátky vzkříšení půdy a země na jaře, jarního bujení, proudící životní síly, pohybu z nitra ven, znovuzrození. Jakoby světlo, které jsme dříve objevili ve svém srdci, dostalo nyní možnost vnější realizace. Symboly tohoto období jsou – velikonoční zajíc (představuje altruismus), vejce (symbolizuje nový život), proutí a pomlázka (jako proudící životní síla).

 

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK  (dětská)

* Na jaře proudí životní síly z nitra Země ven. Aby Země mohla opravdu vydechnout, potřebuje naši pomoc. Vyčištěním studánky otevřeme jeden z možných průchodů, kterým ozdravná síla může volně proudit. Strážcem takové síly je pro děti studánková víla.

 

SVATOJÁNSKÁ SLAVNOST

* V červnu jsou síly Země zcela uvolněny, rostliny planou ohněm květů a některé z nich mají kouzelnou moc. Svátek letního slunovratu připadá na konec června, kdy země začíná přinášet plody a květiny a životní

síla vrcholí.

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode